ZJEDNODUŠENÉ CERTIFIKAČNÍ PROCEDURY PRO MALÉ LESY A LESY S NÍZKOU INTENZITOU OBHOSPODAŘOVÁNÍ

Všem zájemcům z řad vlastníků lesů FSC navíc vytvořilo zjednodušující certifikační procedury pro malé lesy, které umožňují zlevnit certifikaci a přiblížit její výhody. Zjednodušení pro vlastníky lesů menších než 500 ha obsahuje i Český standard FSC.

Cílem je odbourání administrativní zátěže a finančně náročných opatření pro malé vlastníky tak, aby certifikace nadměrně nezatěžovala jejich ekonomiku.

O vhodnosti použití zjednodušených procedur pro certifikační audit na daném majetku rozhoduje přizvaná certifikační firma. Zjednodušené certifikační procedury jsou použitelné i při skupinové certifikaci, kdy každý z majetků splňuje výše uvedená kritéria. Velikost skupiny potom může být v podstatě neomezená. Certifikační audit podle zjednodušených certifikačních procedur v závislosti na dalších faktorech (geografické poloze, velikosti skupiny, typu majetku), obsahuje řadu zjednodušení:

  • zmírnění některých požadavků Českého standardu FSC
  • vypuštění předběžných auditů
  • vypuštění recertifikace, tzn. automatické prodloužení platnosti certifikátu na dalších pět let při perfektním plnění požadavků FSC
  • zjednodušení konzultací se zájmovými skupinami
  • snížení počtu kontrol v terénu
  • zkrácení minimální délky auditu
  • vypuštění terénního šetření v rámci každoročních auditů v některých letech v době platnosti certifikátu při perfektním plnění požadavků FSC.

Pro „malé“ lesy může být výhodné zapojení do skupinové certifikace, o které se více dozvíte zde.