Základní ideou mezinárodní nevládní neziskové organizace FSC (Forest Stewardship Council ) je podporovat environmentálně šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy.

FSC vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky. Logo FSC na výrobku dává záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.

O FSC ČR

FSC ČR (Fairwood z. s.) je samostatnou nevládní neziskovou organizací a zároveň národní kanceláří FSC s působností v České republice, která např.:

  • podporuje přírodě blízké lesní hospodaření prostřednictvím certifikace lesů a podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva, propaguje jejich výrobky ze dřeva – s logem FSC,
  • poskytuje informace týkající se certifikace lesů a dřevozpracujících podniků podle pravidel FSC,
  • vytvořila a reviduje Český standard FSC pro přírodní a sociálně-ekonomické podmínky České republiky. Na tomto úkolu pracuje komise složená ze členů FSC ČR, rozdělená podle převažujícího zájmu odborníků na tři sekce: ekonomickou, sociální a ekologickou,
  • monitoruje certifikační proces na území České republiky,
  • vydává elektronický magazín Dobré dřevo , informační materiály pro odbornou i spotřebitelskou veřejnost a vydala knihu o přírodě blízkém lesním hospodaření.

ČLENOVÉ FSC ČR

Sociální sekce:

Beskydčan, z. s., Horní mlýn, z. s. Odborový svaz dřevo, lesy, voda, NaZemi, z.s., Spolek pro obnovu venkova ČR, z. s., Sdružení pro venkov. z. s.

Ekonomická sekce:

Asociace českého papírenského průmyslu, Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, Město Solnice, Mendelova Univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Městské lesy a zeleň, s. r. o., Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu, IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. Ing. Hron Milan, Ing. Košulič Milan, Ing. Košťál Petr, Asociace českých nábytkářů, Ing. Ondřej Tarabus

Environmentální sekce:

Česká inspekce životního prostředí, Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, z. s. Frank Bold, Greenpeace Česká republika, z. s. Čmelák – Společnost přátel přírody, Sdružení přátel lesa, Správa Krkonošského národního parku, ZO ČSOP Veronica, z. s., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Mgr. Pavel Bína, Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Český svaz ochránců přírody, Česká společnost Ornitologická, Koalice pro řeky

Pozorovatelé:

Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí, ČR Lesy České republiky, s. p.

Čestní členové:

Ing. Indruch Alois, in memoriam Ing. Košulič Milan, in memoriam Metzl Jan Ing. Míchal Igor, in memoriam

FSC ČR je otevřeno všem jednotlivcům i organizacím.