Při certifikaci lesů se uplatňují dvě formy certifikace: individuální a skupinová

INDIVIDUÁLNÍ CERTIFIKACE

Individuální certifikace může být vhodnější pro větší majitele lesů a ty, kteří se nechtějí sdružovat s cílem získání společného certifikátu FSC. Neexistuje jasná hranice pro výhodnost individuální nebo skupinové certifikace. Obraťte se na nás v případě, že si nejste jistí, která z těchto forem certifikace je pro Vás vhodnější.

Pro tzv. „malé“ vlastníky lesů (z pohledu Českého standardu FSC do 500 ha), existují zjednodušené certifikační procedury a jednoduší nároky některých indikátorů Českého standardu FSC.

Více informací o certifikaci „malých lesů“ najdete zde.

PROCES

Vlastník, který se rozhodne pro certifikaci svého lesa, kontaktuje některou z akreditovaných certifikačních firem. Podstatou certifikace lesního hospodaření je srovnání hospodaření s Českým standardem FSC. Podle zájmu vlastníka je možné podstoupit předběžný audit, který identifikuje oblasti standardů, na které je třeba se zaměřit.

Na počátku auditu zkontroluje auditorský tým písemnosti dokumentující vlastnické vztahy, lesní hospodářské plány, hospodářskou evidenci a další relevantní písemné záznamy.

Poté si auditoři v porostech ověřují, zda je dodržován Český standard FSC, zákony a předpisy. Při terénních kontrolách se zaměřují na klíčové těžené a zalesňované porosty, hospodaření na chráněných územích apod. Během inspekce se provádějí rozhovory se zaměstnanci, najímanými dodavateli a místními lidmi.
Důležitou součástí auditu je setkání s místními zájmovými skupinami, jako například starosty, místními lidmi či nevládními organizacemi. Dále jsou kontaktovány orgány státní správy a odborné instituce. Účelem je získání komentářů a připomínek ke stavu lesů, hospodaření v nich i k sociálním dopadům této činnosti.

Po úspěšném projití auditem udělí certifikační firma certifikát.

Detailnější popis průběhu certifikačního procesu najdete zde.

SKUPINOVÁ

Nejen s ohledem na zvyšující se jednotkovou cenu na 1 ha s klesající rozlohou certifikovaného majetku je zejména pro menší majetky vhodnější skupinová certifikace. Více o této možnosti najdete zde.