Při certifikaci lesů se uplatňují dvě formy certifikace: skupinová a individuální

SKUPINOVÁ CERTIFIKACE

Jedním z důležitých nástrojů, které certifikační systém FSC poskytuje městům, obcím a dalším vlastníkům menších lesních ploch je skupinová certifikace. Výhodou skupinové certifikace je snížení nákladů na samotný certifikační audit, které se za tímto účelem sdruží
(cena za certifikaci se snižuje se zvyšující se rozlohou certifikované plochy). Na skupinu se pohlíží jako na jeden subjekt a probíhá tak pouze jeden audit na vybraném vzorku členů skupiny. Organizace vlastníků do skupiny také může zlepšovat možnosti odbytu dřeva na nové trhy, které požadují certifikát FSC, výrazně zjednodušuje přípravu zavedení certifikace FSC a snižuje administrativní zátěž.

Neexistuje jasná hranice pro výhodnost individuální nebo skupinové certifikace. Obraťte se na nás v případě, že si nejste jistí, která z těchto forem certifikace je pro Vás vhodnější.

ORGANIZACE SKUPINY

V rámci skupiny je určen její vedoucí, který má na starosti řízení skupiny. Ten zastupuje celou skupinu při komunikaci s certifikační firmou, přijímá a odhlašuje nové členy a provádí interní kontrolu mezi členy skupinové certifikace zda plní požadavky FSC. Na skupinu se pohlíží jako na jeden subjekt a probíhá tak pouze jeden audit. Významné neplnění jednoho člena však může ohrozit certifikát celé skupiny, proto je důležitá tato kontrola uvnitř skupiny.

Skupiny mohou sdružovat jak výhradně malé lesy z pohledu Českého standardu FSC (do 500 ha), tak mohou vznikat i skupiny smíšené, které sdružují jak velké (nad 500 ha), tak malé lesy.

Více informací o certifikaci „malých lesů“ najdete zde.

Ulehčením při zapojení majitele lesa do již fungující skupiny je informační servis, pomoc při zavádění certifikace a předání zkušeností od vedoucího skupiny. Vlastníci lesů, kteří se do skupinové certifikace přidají tak nemusí znovu objevovat „již objevené“.