Během koronavirové krize je možné provádět audity ve zjednodušené formě

17/03/2020

V aktuální situaci spojené s šířením nemoci COVID-19 a s ním spojenými cestovními omezeními jsme vzali na vědomí množící se zprávy ohledně problému, které mají auditorské společnosti při provádění tzv. „on-site“ auditů, tedy těch, které vyžadují přítomnost auditora přímo v terénu/na místě auditní kontroly. V návaznosti na to se mezinárodní ústředí FSC rozhodlo umožnit v případech, které jsou ovlivněny cestovními omezeními nebo možným zdravotním nebezpečím, umožnit provádění „on-site“ auditů pouze administrativní formou, takzvané „desk-audits“, tedy zjednodušeně „od stolu“.

Toto opatření se týká veškerých států, ve kterých jsou oficiální bezpečnostní nebo zdravotní rizika spojená s šířením COVID-19 a ve kterých lze provádět audity ve výše zmíněné zjednodušení formě. Toto opatření se týká také interních auditů v rámci FSC certifikačních skupin a také takzvaných multi-site certifikátů. Ve všech případech pak musí být důvody pro provádění zjednodušených auditů dostatečně popsány a doloženy ve finální auditní zprávě.

Jsme si plně vědomi, že takto zjednodušené audity nemůžou kvalitativně plně nahradit řádné „on-site“ audity, stojíme si však za tím, že v současné situaci je toto opatření plně ospravedlnitelné. Naší prioritou je ochrana zdraví jak auditorů, tak i především samotných držitelů nebo žadatelů o certifikát. Dalším důvodem je také snaha podpořit celosvětová opatření, která mají za cíl omezit šíření koronaviru. Abychom nahradili výpadek v intenzitě auditů, připravujeme v současné době nové požadavky pro vypracovávání zpráv z auditů.

Pomocí těchto opatření chceme zajistit držitelům certifikátů jistotu toho, že nedojde k vypršení nebo pozastavení jejich certifikátů kvůli tomu, že auditoři nejsou schopni provádět v tomto problematickém období on-site audity.

Další informace k této aktuální derogaci jsou k nalezení zde. Její platnost sahá k 31.12.2020

sdílet článek
Follow by Email
Facebook
Twitter

Další aktuality

29/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®) vydala na konci letošního roku doplněnou verzi aktuálně platného Standardu FSC pro lesní hospodaření, která také představuje nová pravidla pro používání chemických přípravků v lesích. Rozloha FSC certifikovaných lesů v Česku i v letošním roce opět narostla. Zároveň se na kancelář FSC ČR stále častěji obraceli držitelé certifikátu a zájemci o...celý článek

28/12/2020

Ve spolupráci s mezinárodním ústředím FSC představujeme novou interaktivní tabulku, tzv. Impact dashboard, díky kterému je možné přehledně si prohlédnout, jaký vliv má FSC certifikace na kvalitu lesního hospodaření v lesích po celém světě. Cílem FSC bylo vytvořit nástroj, pomocí kterého bude možné přehledně shrnout výsledky desítek nezávislých výzkumů z různých zemí světa, které zkoumaly...celý článek

21/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardshi Council®) vydala na konci letošního roku nový manuál pro správce a majitele nejen městských a obecních lesů, který přehledně ukazuje možnosti přírodě blízkého lesního hospodaření podle standardu FSC. Nově vydaná příručka se zabývá také působením negativních projevů spojených s klimatickou změnou a tím, jak je možné využít přírodě blízkých lesnických...celý článek

14/03/2019

Lesy Nový Berštejn s.r.o. včera získaly prestižní certifikát FSC (Forest Stewardship Council), který zaručuje, že se v nich hospodaří šetrným a přírodě blízkým způsobem.

28/12/2022

V České republice přibývá v posledních letech certifikovaných lesů, ve kterých se hospodaří odpovědně podle pravidel Českého standardu FSC. Od začátku roku 2019 přibylo dohromady 40 nových českých FSC certifikovaných vlastníků lesů a jejich počet se tak více než zdvojnásobil. Za poslední 4 roky vzrostla plocha FSC certifikovaných lesů v Česku o 150 % (z...celý článek

07/12/2022

Všechny výjimky a výklady k viru COVID-19 jsou nyní platné do 30. dubna 2023. V reakci na přetrvávající problémy způsobené pandemií COVID-19 prodloužilo FSC platnost všech výjimek a výkladů týkajících se COVID-19. Tyto výjimky a výklady byly zveřejněny v jednom svazku spolu se souvisejícími, často kladenými otázkami. FSC bude situaci nadále sledovat a může buď...celý článek

21/11/2022

Webinář představí samotný certifikační systém lesů a možnosti zapojení veřejnosti do tohoto procesu. Webinář se bude konat 30. 11. 2022 od 10:00 do 11:30. V České republice jsou lesy dlouhodobě ve špatném stavu, který se v posledních letech ještě zhoršil v důsledku působení změny klimatu. Jednou z možností jak zlepšit hospodaření a stav českých lesů...celý článek