FSC certifikované dřevo z Ruska a Běloruska nelze obchodovat dokud neskončí ruská invaze na Ukrajinu

10/03/2022

V praxi to znamená, že ruské a běloruské dřevo a výrobky z něj nemohou být nadále používány na výrobu FSC certifikovaných produktů nebo prodávány jako FSC certifikované nikde na světě, a to přinejmenším do té doby, dokud nebude ukončen ozbrojený konflikt na Ukrajině.

FSC (Forest Stewardship Council) je velmi znepokojeno agresivní ruskou invazí na Ukrajinu a vyjadřuje solidaritu se všemi oběťmi tohoto násilí. V souladu s posláním a standardy FSC a po důkladné analýze možných dopadů spojených s odebráním certifikátů FSC Výkonná rada mezinárodního FSC souhlasila s pozastavením obchodování FSC materiálu z Ruska a Běloruska a zablokováním nakupování tzv. kontrolovaného dřeva z těchto dvou zemí. Povoleno tak není obchodovat s žádným FSC certifikovaným materiálem nebo tzv. kontrolovaným dřevem z těchto zemí.

„Naše myšlenky jsou s Ukrajinou a jejím lidem a sdílíme jejich naděje na návrat k míru. Sympatizujeme také lidmi z Běloruska a Ruska, kteří tuto válku nechtějí,“ řekl generální ředitel FSC Kim Carstensen.

Abychom ale mohli nadále pomáhat chránit lesy v Rusku, umožní FSC majitelům ruských lesů udržet si svůj FSC certifikát pro lesní hospodaření, avšak bez možnosti prodávat jimi vyprodukované dřevo jako FSC certifikované.

„Musíme se postavit proti agresi. Zároveň je naším úkolem pokračovat v tom, co dělá FSC už roky. A to je ochrana lesů. Věříme tomu, že blokace veškerého obchodování s FSC materiálem s ponecháním možnosti hospodaření podle standardů FSC je krok, který splňuje oba tyto požadavky,“ vysvětlil Carstensen.

FSC bude i nadále pečlivě sledovat situaci a je připraveno přijmout další opatření k dodržování standardů a poslání svého certifikačního systému.

Více informací na → www.fsc.org

Dokumenty s nejčastějšími dotazy a odpověďmi k opatřením FSC

a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

sdílet článek
Follow by Email
Facebook
Twitter

Další aktuality

29/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®) vydala na konci letošního roku doplněnou verzi aktuálně platného Standardu FSC pro lesní hospodaření, která také představuje nová pravidla pro používání chemických přípravků v lesích. Rozloha FSC certifikovaných lesů v Česku i v letošním roce opět narostla. Zároveň se na kancelář FSC ČR stále častěji obraceli držitelé certifikátu a zájemci o...celý článek

28/12/2020

Ve spolupráci s mezinárodním ústředím FSC představujeme novou interaktivní tabulku, tzv. Impact dashboard, díky kterému je možné přehledně si prohlédnout, jaký vliv má FSC certifikace na kvalitu lesního hospodaření v lesích po celém světě. Cílem FSC bylo vytvořit nástroj, pomocí kterého bude možné přehledně shrnout výsledky desítek nezávislých výzkumů z různých zemí světa, které zkoumaly...celý článek

21/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardshi Council®) vydala na konci letošního roku nový manuál pro správce a majitele nejen městských a obecních lesů, který přehledně ukazuje možnosti přírodě blízkého lesního hospodaření podle standardu FSC. Nově vydaná příručka se zabývá také působením negativních projevů spojených s klimatickou změnou a tím, jak je možné využít přírodě blízkých lesnických...celý článek

14/03/2019

Lesy Nový Berštejn s.r.o. včera získaly prestižní certifikát FSC (Forest Stewardship Council), který zaručuje, že se v nich hospodaří šetrným a přírodě blízkým způsobem.

28/12/2022

V České republice přibývá v posledních letech certifikovaných lesů, ve kterých se hospodaří odpovědně podle pravidel Českého standardu FSC. Od začátku roku 2019 přibylo dohromady 40 nových českých FSC certifikovaných vlastníků lesů a jejich počet se tak více než zdvojnásobil. Za poslední 4 roky vzrostla plocha FSC certifikovaných lesů v Česku o 150 % (z...celý článek

07/12/2022

Všechny výjimky a výklady k viru COVID-19 jsou nyní platné do 30. dubna 2023. V reakci na přetrvávající problémy způsobené pandemií COVID-19 prodloužilo FSC platnost všech výjimek a výkladů týkajících se COVID-19. Tyto výjimky a výklady byly zveřejněny v jednom svazku spolu se souvisejícími, často kladenými otázkami. FSC bude situaci nadále sledovat a může buď...celý článek

21/11/2022

Webinář představí samotný certifikační systém lesů a možnosti zapojení veřejnosti do tohoto procesu. Webinář se bude konat 30. 11. 2022 od 10:00 do 11:30. V České republice jsou lesy dlouhodobě ve špatném stavu, který se v posledních letech ještě zhoršil v důsledku působení změny klimatu. Jednou z možností jak zlepšit hospodaření a stav českých lesů...celý článek