Pozvánka na lesnickou konferenci FSC ČR v Křtinách

30/10/2018

FSC ČR srdečně zve na odbornou konferenci na téma:

Certifikace FSC: Příležitost pro vlastníky lesů i dřevařský průmysl

 • Znáte certifikaci FSC, která garantuje pro vaše lesní majetky transparentní, šetrné a efektivní lesní hospodaření?
 • Jsou Vaše lesy připraveny na klimatickou změnu?
 • Znáte auditorský proces lesní certifikace FSC?
 • Znáte možnosti odbytu FSC dříví?
 • Chcete se dozvědět více o vývoji reálné poptávky a potenciálu odbytu dříví s certifikací FSC?
 • Slyšeli jste již o praktických zkušenostech a přínosech certifikace FSC ze správců majetků a vlastníků obecních a městských majetků?

Konference odpoví na otázky:

 • Jaké výhody přináší certifikace FSC vlastníkům lesů?
 • Jaký potenciál odbytu mají české výrobky s certifikací FSC?
 • Jaké výhody zajišťuje certifikace FSC na trhu se dřívím?
 • Jaké důvody vedly k získání certifikátu FSC u obecních a městských majetků?
 • Jak probíhá audit nezávislou certifikační firmou?

Termín:

Konference se bude konat v út 20. listopadu 2018 od 9:00 do 15:00v prostorách zámku Křtiny

Program:

 • Úvodní slovo
 • Ing. Petr Hýbler, radní Jihomoravského kraje
 • Ing. Tomáš Duda, ředitel FSC ČR
 • I. Blok: Přínosy certifikace FSC pro lesní biodiverzitu a stabilitu lesního ekosystému
 • Vývoj změny klimatu s vlivem na dřevinnou skladbu v ČR
 • Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., MENDELU, člen týmu Intersucha
 • Přestavby a přeměny lesních ekosystémů – příprava na klimatickou změnu
 • Doc. Ing. Jan Kadavý, PhD. – MENDELU
 • Přínosy certifikaci FSC na vybrané environmentální aspekty s důrazem na půdu, vodní zdroje a biotu lesních ekosystémů
 • RNDr. Jan Hošek
 • [Coffee Break]
 • 2. Blok: Parametry hospodaření podle standardu FSC v teorii a praxi
 • Standard FSC a jeho nástroje k adaptabilitě lesních porostů
 • Ing. Tomáš Duda, FSC ČR
 • Praktické dopady certifikátu FSC na hospodaření - 13 let zkušeností
 • Ing. Milan Hron, lesní hospodář, Svitavsko
 • Proces certifikace FSC v praxi
 • Mgr. Michal Rezek
 • [Oběd]
 • 3. Blok: Výhody certifikace FSC na trhu pro vlastníky lesů, jejich odběratele a výrobce výrobků na bázi dřeva
 • Vliv světové a středoevropské poptávky po dřevě s certifikací FSC na český trh: nové možnosti odbytu
 • Ing. Róbert Babuka, MBA – MENDELU
 • Aktuální stav, potenciální výzvy a hrozby pro českého nábytkářský průmysl
 • Ing. Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů
 • Výhody pro vlastníky lesů s certifikací FSC z pohledu odběratele dříví
 • Ing. Pavel Kříž, vedoucí nákupu Dřevozpracujícího družstva Lukavec

Účast na konferenci je zdarma

Pro další informace nás kontaktuje na info@czechfsc.cz.

Registrace:

Pro účast se prosím registrujte do 15. 11. 2018 přes formulář, který je dostupný zde.

Konference je podpořena Ministerstvem životního prostředí, konference nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.
Pod záštitou radního Jihomoravského kraje Ing. Petra Hýblera

sdílet článek
Follow by Email
Facebook
Twitter

Další aktuality

29/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®) vydala na konci letošního roku doplněnou verzi aktuálně platného Standardu FSC pro lesní hospodaření, která také představuje nová pravidla pro používání chemických přípravků v lesích. Rozloha FSC certifikovaných lesů v Česku i v letošním roce opět narostla. Zároveň se na kancelář FSC ČR stále častěji obraceli držitelé certifikátu a zájemci o...celý článek

28/12/2020

Ve spolupráci s mezinárodním ústředím FSC představujeme novou interaktivní tabulku, tzv. Impact dashboard, díky kterému je možné přehledně si prohlédnout, jaký vliv má FSC certifikace na kvalitu lesního hospodaření v lesích po celém světě. Cílem FSC bylo vytvořit nástroj, pomocí kterého bude možné přehledně shrnout výsledky desítek nezávislých výzkumů z různých zemí světa, které zkoumaly...celý článek

21/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardshi Council®) vydala na konci letošního roku nový manuál pro správce a majitele nejen městských a obecních lesů, který přehledně ukazuje možnosti přírodě blízkého lesního hospodaření podle standardu FSC. Nově vydaná příručka se zabývá také působením negativních projevů spojených s klimatickou změnou a tím, jak je možné využít přírodě blízkých lesnických...celý článek

14/03/2019

Lesy Nový Berštejn s.r.o. včera získaly prestižní certifikát FSC (Forest Stewardship Council), který zaručuje, že se v nich hospodaří šetrným a přírodě blízkým způsobem.

28/12/2022

V České republice přibývá v posledních letech certifikovaných lesů, ve kterých se hospodaří odpovědně podle pravidel Českého standardu FSC. Od začátku roku 2019 přibylo dohromady 40 nových českých FSC certifikovaných vlastníků lesů a jejich počet se tak více než zdvojnásobil. Za poslední 4 roky vzrostla plocha FSC certifikovaných lesů v Česku o 150 % (z...celý článek

07/12/2022

Všechny výjimky a výklady k viru COVID-19 jsou nyní platné do 30. dubna 2023. V reakci na přetrvávající problémy způsobené pandemií COVID-19 prodloužilo FSC platnost všech výjimek a výkladů týkajících se COVID-19. Tyto výjimky a výklady byly zveřejněny v jednom svazku spolu se souvisejícími, často kladenými otázkami. FSC bude situaci nadále sledovat a může buď...celý článek

21/11/2022

Webinář představí samotný certifikační systém lesů a možnosti zapojení veřejnosti do tohoto procesu. Webinář se bude konat 30. 11. 2022 od 10:00 do 11:30. V České republice jsou lesy dlouhodobě ve špatném stavu, který se v posledních letech ještě zhoršil v důsledku působení změny klimatu. Jednou z možností jak zlepšit hospodaření a stav českých lesů...celý článek