Pozvánka na lesnickou konferenci FSC ČR v Křtinách

30/10/2018

FSC ČR srdečně zve na odbornou konferenci na téma:

Certifikace FSC: Příležitost pro vlastníky lesů i dřevařský průmysl

 • Znáte certifikaci FSC, která garantuje pro vaše lesní majetky transparentní, šetrné a efektivní lesní hospodaření?
 • Jsou Vaše lesy připraveny na klimatickou změnu?
 • Znáte auditorský proces lesní certifikace FSC?
 • Znáte možnosti odbytu FSC dříví?
 • Chcete se dozvědět více o vývoji reálné poptávky a potenciálu odbytu dříví s certifikací FSC?
 • Slyšeli jste již o praktických zkušenostech a přínosech certifikace FSC ze správců majetků a vlastníků obecních a městských majetků?

Konference odpoví na otázky:

 • Jaké výhody přináší certifikace FSC vlastníkům lesů?
 • Jaký potenciál odbytu mají české výrobky s certifikací FSC?
 • Jaké výhody zajišťuje certifikace FSC na trhu se dřívím?
 • Jaké důvody vedly k získání certifikátu FSC u obecních a městských majetků?
 • Jak probíhá audit nezávislou certifikační firmou?

Termín:

Konference se bude konat v út 20. listopadu 2018 od 9:00 do 15:00v prostorách zámku Křtiny

Program:

 • Úvodní slovo
 • Ing. Petr Hýbler, radní Jihomoravského kraje
 • Ing. Tomáš Duda, ředitel FSC ČR
 • I. Blok: Přínosy certifikace FSC pro lesní biodiverzitu a stabilitu lesního ekosystému
 • Vývoj změny klimatu s vlivem na dřevinnou skladbu v ČR
 • Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., MENDELU, člen týmu Intersucha
 • Přestavby a přeměny lesních ekosystémů – příprava na klimatickou změnu
 • Doc. Ing. Jan Kadavý, PhD. – MENDELU
 • Přínosy certifikaci FSC na vybrané environmentální aspekty s důrazem na půdu, vodní zdroje a biotu lesních ekosystémů
 • RNDr. Jan Hošek
 • [Coffee Break]
 • 2. Blok: Parametry hospodaření podle standardu FSC v teorii a praxi
 • Standard FSC a jeho nástroje k adaptabilitě lesních porostů
 • Ing. Tomáš Duda, FSC ČR
 • Praktické dopady certifikátu FSC na hospodaření - 13 let zkušeností
 • Ing. Milan Hron, lesní hospodář, Svitavsko
 • Proces certifikace FSC v praxi
 • Mgr. Michal Rezek
 • [Oběd]
 • 3. Blok: Výhody certifikace FSC na trhu pro vlastníky lesů, jejich odběratele a výrobce výrobků na bázi dřeva
 • Vliv světové a středoevropské poptávky po dřevě s certifikací FSC na český trh: nové možnosti odbytu
 • Ing. Róbert Babuka, MBA – MENDELU
 • Aktuální stav, potenciální výzvy a hrozby pro českého nábytkářský průmysl
 • Ing. Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů
 • Výhody pro vlastníky lesů s certifikací FSC z pohledu odběratele dříví
 • Ing. Pavel Kříž, vedoucí nákupu Dřevozpracujícího družstva Lukavec

Účast na konferenci je zdarma

Pro další informace nás kontaktuje na info@czechfsc.cz.

Registrace:

Pro účast se prosím registrujte do 15. 11. 2018 přes formulář, který je dostupný zde.

Konference je podpořena Ministerstvem životního prostředí, konference nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.
Pod záštitou radního Jihomoravského kraje Ing. Petra Hýblera

sdílet článek
Follow by Email
Facebook
Twitter

Další aktuality

29/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®) vydala na konci letošního roku doplněnou verzi aktuálně platného Standardu FSC pro lesní hospodaření, která také představuje nová pravidla pro používání chemických přípravků v lesích. Rozloha FSC certifikovaných lesů v Česku i v letošním roce opět narostla. Zároveň se na kancelář FSC ČR stále častěji obraceli držitelé certifikátu a zájemci o...celý článek

28/12/2020

Ve spolupráci s mezinárodním ústředím FSC představujeme novou interaktivní tabulku, tzv. Impact dashboard, díky kterému je možné přehledně si prohlédnout, jaký vliv má FSC certifikace na kvalitu lesního hospodaření v lesích po celém světě. Cílem FSC bylo vytvořit nástroj, pomocí kterého bude možné přehledně shrnout výsledky desítek nezávislých výzkumů z různých zemí světa, které zkoumaly...celý článek

21/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardshi Council®) vydala na konci letošního roku nový manuál pro správce a majitele nejen městských a obecních lesů, který přehledně ukazuje možnosti přírodě blízkého lesního hospodaření podle standardu FSC. Nově vydaná příručka se zabývá také působením negativních projevů spojených s klimatickou změnou a tím, jak je možné využít přírodě blízkých lesnických...celý článek

14/03/2019

Lesy Nový Berštejn s.r.o. včera získaly prestižní certifikát FSC (Forest Stewardship Council), který zaručuje, že se v nich hospodaří šetrným a přírodě blízkým způsobem.

02/04/2022

Jak pomoci českým lesům, aby byly zdravé a odolné i v čase klimatických změn? A jak může lesům pomoci každý jeden z nás? Při hledání odpovědi na tyto otázky jsme se spojili s úspěšnými českými lesníky, vědci, dřevozpracovateli ale také například s Tomášem Klusem, Václavem Neužilem nebo Martinem Rakem. Koukněte se, co vše jsme pro...celý článek

30/03/2022

Jak pomoci českým lesům, aby byly zdravé a odolné i v čase klimatických změn? A jak může lesům pomoci každý jeden z nás? Při hledání odpovědi na tyto otázky jsme se spojili s úspěšnými českými lesníky, vědci, dřevozpracovateli ale také například s Tomášem Klusem, Václavem Neužilem nebo Martinem Rakem. Koukněte se, co vše jsme pro...celý článek

17/03/2022

Logo FSC je možné nalézt na milionech produktů z celého světa – nejčastěji na dřevěných výrobcích, obalech a papíru. Existují například ale i FSC certifikované boty, oblečení nebo pneumatiky. Co přesně FSC štítky znamenají?   FSC certifikované výrobky jsou vyrobené ze dřeva, které pochází z lesů, v nichž se hospodaří šetrně, jejich správci pomáhají chránit...celý článek