FSC pomáhá se sbíráním vzorků tropických stromů, díky kterým lze identifikovat nelegálně vytěžené dřevo z afrických pralesů

30/03/2022

Jak pomoci českým lesům, aby byly zdravé a odolné i v čase klimatických změn? A jak může lesům pomoci každý jeden z nás? Při hledání odpovědi na tyto otázky jsme se spojili s úspěšnými českými lesníky, vědci, dřevozpracovateli ale také například s Tomášem Klusem, Václavem Neužilem nebo Martinem Rakem. Koukněte se, co vše jsme pro vás v kampani „Mysli na lesy“ minulý rok připravili!

Cílem Timtrace projektu je vytvoření rozsáhlé knihovny dřevin, díky které bude možné vystopovat původ nejen surového dřeva ale pomocí odběru malého vzorku také jakéhokoli dřevěného výrobku. U každého ze vzorků je laboratorně testována jejich geografická identifikace, která se skládá z unikátních genetických a chemických ukazatelů. Díky podpoře FSC tak bude možné identifikovat původ nespočtu výrobků z tropického dřeva, které se prodávají po celém světě.

Vzorky pro projekt jsou odebírány podle přísných standardů organizace WorldForestID a posílány do laboratoří v Královské botanické zahradě v Kew ve Velké Británii. Pocházejí jak z lesů s FSC certifikátem, tak i z těch necertifikovaných. Vědci je podrobí v laboratořích analýze stabilních izotopů a také genetické analýze, díky které bude možné kdykoli v budoucnosti identifikovat dřevo, které pochází z těchto konkrétních regionů.

Tyto identifikační techniky jsou v poslední době stále častější metodou pro určení původu dováženého dřeva po celém světě. Snahu o vytvoření co nejbohatší knihovny druhů stromů koordinuje dlouhodobě organizace WorldForestID, jejímž členem je i FSC. Cílem organizace je vytvořit knihovnu, která bude veřejně přístupná, tzv. open source. Původ dřeva a dřevěných výrobků tak bude moci otestovat a určit jakákoli dostatečně vybavená laboratoř na světě.

Věříme, že metody pro identifikaci původu dřeva budou v budoucnu hrát zásadní roli v dalším posílení důvěryhodnosti FSC certifikovaných produktů. FSC proto plánuje v budoucích letech využívat tyto techniky stále častěji. A to především při kontrole dodavatelských řetězců certifikovaných společností, u kterých je podezření na nesprávně uvedený původ materiálu. Dlouhodobým cílem FSC je pak vybudování funkční testovací infrastruktury, která umožní držitelům certifikátu kdekoli na světě si velmi levně otestovat jimi nakoupený materiál. Dalším plánovaným krokem je pak integrace testování původu dřeva do povinného systému předběžné opatrnosti u dřevin, které pocházejí z rizikových regionů.

Více informací o technikách pro určení původu dřeva najdete například v tomto článku z prestižního časopisu Nature, který jsme se svolením redakce přeložili a vydali v roce 2019.

a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

sdílet článek
Follow by Email
Facebook
Twitter

Další aktuality

29/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®) vydala na konci letošního roku doplněnou verzi aktuálně platného Standardu FSC pro lesní hospodaření, která také představuje nová pravidla pro používání chemických přípravků v lesích. Rozloha FSC certifikovaných lesů v Česku i v letošním roce opět narostla. Zároveň se na kancelář FSC ČR stále častěji obraceli držitelé certifikátu a zájemci o...celý článek

28/12/2020

Ve spolupráci s mezinárodním ústředím FSC představujeme novou interaktivní tabulku, tzv. Impact dashboard, díky kterému je možné přehledně si prohlédnout, jaký vliv má FSC certifikace na kvalitu lesního hospodaření v lesích po celém světě. Cílem FSC bylo vytvořit nástroj, pomocí kterého bude možné přehledně shrnout výsledky desítek nezávislých výzkumů z různých zemí světa, které zkoumaly...celý článek

21/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardshi Council®) vydala na konci letošního roku nový manuál pro správce a majitele nejen městských a obecních lesů, který přehledně ukazuje možnosti přírodě blízkého lesního hospodaření podle standardu FSC. Nově vydaná příručka se zabývá také působením negativních projevů spojených s klimatickou změnou a tím, jak je možné využít přírodě blízkých lesnických...celý článek

14/03/2019

Lesy Nový Berštejn s.r.o. včera získaly prestižní certifikát FSC (Forest Stewardship Council), který zaručuje, že se v nich hospodaří šetrným a přírodě blízkým způsobem.

28/12/2022

V České republice přibývá v posledních letech certifikovaných lesů, ve kterých se hospodaří odpovědně podle pravidel Českého standardu FSC. Od začátku roku 2019 přibylo dohromady 40 nových českých FSC certifikovaných vlastníků lesů a jejich počet se tak více než zdvojnásobil. Za poslední 4 roky vzrostla plocha FSC certifikovaných lesů v Česku o 150 % (z...celý článek

07/12/2022

Všechny výjimky a výklady k viru COVID-19 jsou nyní platné do 30. dubna 2023. V reakci na přetrvávající problémy způsobené pandemií COVID-19 prodloužilo FSC platnost všech výjimek a výkladů týkajících se COVID-19. Tyto výjimky a výklady byly zveřejněny v jednom svazku spolu se souvisejícími, často kladenými otázkami. FSC bude situaci nadále sledovat a může buď...celý článek

21/11/2022

Webinář představí samotný certifikační systém lesů a možnosti zapojení veřejnosti do tohoto procesu. Webinář se bude konat 30. 11. 2022 od 10:00 do 11:30. V České republice jsou lesy dlouhodobě ve špatném stavu, který se v posledních letech ještě zhoršil v důsledku působení změny klimatu. Jednou z možností jak zlepšit hospodaření a stav českých lesů...celý článek