FSC schválilo nová pravidla pro používání pesticidů

02/07/2019

Výkonná rada FSC schválila revidovaná Pravidla pro používání pesticidů. Nová verze pravidel bude platná od prvního srpna.

Revidovaná verze Pravidel pro používání pesticidů FSC PESTICIDES POLICY (FSC-POL-30-001) je dostupná v dokumentovém centru.

Nová pravidla rozdělují chemické látky podle nebezpečnosti do 4 kategorií. Nejnebezpečnější látky bude moci použít pouze v případech, kdy to nařídá státní orgány nebo v případě nouzového stavu. Pro méně nebezepečné látky dokument využívá systém založený na principu určení míry rizika. Neposuzuje tudíž pouze aktivní nebezpečí, které jednotlivé účinné látky představují, ale také za jakých okolností jsou pesticidy využívány (např. místo, četnost, množství použití apod.).

Pokud bude chtít držitel certifikátu použít některé z méně nebezpečných chemických látek, tak bude muset vypracovat, podle stanovené metodiky, pro každou účinnou látku environmentální a sociální hodnocení rizik, které bude následně podléhat schválení certifikační firmy. Nově se tedy již nebude žádat mezinárodní ústředí o výjímky z tohoto zákazu, jak tomu bylo v předchozí verzi pravidel pro používání chemie.

Krátkodobým cílem nových Pravidel pro používání pesticidů je snížit celkové množství a počet druhů pesticidů, které jsou využívány, a využívání těch nejnebezpečnějších úplně eliminovat. Dalším úkolem dokumentu je také pomocí ukázek fungující praxe minimalizovat nebezpečí, které chemikálie představují pro lidi a pro životní prostředí.

Dlouhodobým cílem nových pravidel je úplná absence používání chemických pesticidů v FSC certifikovaných lesích.

Úplná implementace nových pravidel FSC pro využívání pesticidů bude nicméně vyžadovat vytvoření takzvaných IGIs (obecné mezinárodní indikátory) a jejich přenesení do národních (lesních) Standardů FSC.

Pracovní skupina, která se Pravidly pro pesticidy zabývá, připravila dočasný mechanismus, pomocí kterého půjde využívat nová pravidla v mezidobí od prvního srpna až do té to doby, kdy budou schváleny IGIs.

Podpůrné dokumenty budou k dispozici během několika dalších týdnů na webových stránkách zde.

Revize pravidel byla intenzivní prací 

Pracovní skupina pro tvorbu revidovaných Pravidel pro používání pesticidů reprezentovala shodně všechny tři základní zájmy, tedy ekonomický, ekologický a sociální. Jejími členy byli zástupci vlád, místních obyvatel, sociálních neziskových organizací, akademici, experti na přípravu standardů a nechyběli ani experti na toxikologii, vědci a manažeři certifikovaných lesů.

Pracovní skupina dokončila nová pravidla po více než dvou letech intenzivní práce, které zahrnovaly více než 30 jednání (osobních i elektronických), dvě veřejná připomínkování a vypracování dvou studií ve spolupráci s pracovní skupinou pro tvorbu standardů.

Děkujeme všem, kteří se na tvorbě nových pravidel podíleli.

sdílet článek
Follow by Email
Facebook
Twitter

Další aktuality

29/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®) vydala na konci letošního roku doplněnou verzi aktuálně platného Standardu FSC pro lesní hospodaření, která také představuje nová pravidla pro používání chemických přípravků v lesích. Rozloha FSC certifikovaných lesů v Česku i v letošním roce opět narostla. Zároveň se na kancelář FSC ČR stále častěji obraceli držitelé certifikátu a zájemci o...celý článek

28/12/2020

Ve spolupráci s mezinárodním ústředím FSC představujeme novou interaktivní tabulku, tzv. Impact dashboard, díky kterému je možné přehledně si prohlédnout, jaký vliv má FSC certifikace na kvalitu lesního hospodaření v lesích po celém světě. Cílem FSC bylo vytvořit nástroj, pomocí kterého bude možné přehledně shrnout výsledky desítek nezávislých výzkumů z různých zemí světa, které zkoumaly...celý článek

21/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardshi Council®) vydala na konci letošního roku nový manuál pro správce a majitele nejen městských a obecních lesů, který přehledně ukazuje možnosti přírodě blízkého lesního hospodaření podle standardu FSC. Nově vydaná příručka se zabývá také působením negativních projevů spojených s klimatickou změnou a tím, jak je možné využít přírodě blízkých lesnických...celý článek

14/03/2019

Lesy Nový Berštejn s.r.o. včera získaly prestižní certifikát FSC (Forest Stewardship Council), který zaručuje, že se v nich hospodaří šetrným a přírodě blízkým způsobem.

28/12/2022

V České republice přibývá v posledních letech certifikovaných lesů, ve kterých se hospodaří odpovědně podle pravidel Českého standardu FSC. Od začátku roku 2019 přibylo dohromady 40 nových českých FSC certifikovaných vlastníků lesů a jejich počet se tak více než zdvojnásobil. Za poslední 4 roky vzrostla plocha FSC certifikovaných lesů v Česku o 150 % (z...celý článek

07/12/2022

Všechny výjimky a výklady k viru COVID-19 jsou nyní platné do 30. dubna 2023. V reakci na přetrvávající problémy způsobené pandemií COVID-19 prodloužilo FSC platnost všech výjimek a výkladů týkajících se COVID-19. Tyto výjimky a výklady byly zveřejněny v jednom svazku spolu se souvisejícími, často kladenými otázkami. FSC bude situaci nadále sledovat a může buď...celý článek

21/11/2022

Webinář představí samotný certifikační systém lesů a možnosti zapojení veřejnosti do tohoto procesu. Webinář se bude konat 30. 11. 2022 od 10:00 do 11:30. V České republice jsou lesy dlouhodobě ve špatném stavu, který se v posledních letech ještě zhoršil v důsledku působení změny klimatu. Jednou z možností jak zlepšit hospodaření a stav českých lesů...celý článek