Lesnický seminář v Lukavci představil FSC certifikaci jako dobrou příležitost pro lesní podniky a vhodný nástroj pro zlepšení zdraví českých lesů

03/07/2018

Jako funkční nástroj pro adaptaci českých lesů na klimatické změny a dobrou příležitost pro lesníky představil FSC certifikaci lesnický seminář, který se uskutečnil 26.6. v Lukavci. Seminář uspořádala organizace FSC ČR ve spolupráci s Dřevozpracujícím družstvem Lukavec (DDL). Záštitu akci poskytl Kraj Vysočina a hospodářské komory Kraje Vysočina a Okresu Pelhřimov. Na semináři vystoupili se svými příspěvky dřevozpracovatelé, lesničtí experti a akademici, včetně uznávaného ekologa Josefa Fanty. Ten uvedl standard FSC jako vhodný způsob garance přírodě blízkého lesního hospodaření a možný nástroj k ozdravení českých lesů. Předseda představenstva DDL Pavel Kříž potvrdil, že poptávka po FSC dříví aktuálně výrazně převyšuje nabídku a jeho společnost je ochotna za surovinu s FSC certifikátem připlácet.

Z certifikace FSC můžou těžit nejen zpracovatelé a nábytkáři ale především samotné lesy a čeští lesníci. Tak by se daly shrnout výstupy z přednášek, které zazněly na červnovém lesnickém semináři, který pořádalo FSC ČR ve spolupráci s Dřevozpracujícím družstvem Lukavec. Po skončení semináře se jeho účastníci vypravili na exkurzi do nedalekých lesů obce Lukavec, které se v roce 2017 certifikovaly v systému FSC a představují tak ideální příležitost pro ukázku počátků uplatňování přírodě blízkých způsobů lesnictví.

Lesnický seminář Lukavec 2018

Právě přírodě blízké lesní hospodaření, které prosazuje standard FSC, je jedním z funkčních nástrojů, kterými lze připravit české lesy na klimatické změny. To ve svém prohlášení uvedla již loni Akademie Věd ČR a na semináři v Lukavci to zopakoval i ekolog Josef Fanta z Platformy pro krajinu. „Česká republika v přípravě lesů na klimatickou změnu zaostala za vyspělými západními zeměmi. Je potřeba změnit náš přístup a jedním z dobrých nástrojů, kterými lze této změny dosáhnout je certifikace FSC,“ uvedl Fanta.

Změnu druhové skladby z převážně smrkových lesů na smíšené, kterou prosazuje i certifikace FSC, označil na semináři za stěžejní pro adaptaci českých lesů i Tomáš Mikita z brněnské Mendelovy Univerzity. Své závěry podložil výsledky výzkumů, které předpovídají, že v návaznosti na klimatickou změnu budou v následujících desetiletích v Česku vhodné podmínky pro pěstování smrků pouze na velmi malých a vysoko položených územích. „To sice neznamená, že smrk už nebude v Česku možné pěstovat, je ale nutné se připravit na to, že zachování současné druhové skladby lesů s sebou bude v budoucnu přinášet stále častější problémy a komplikace,“ dodal k výsledkům svého výzkumu Mikita.

Lesnický seminář Lukavec 2018

Seminář v Lukavci poukázal i na ekonomické benefity, které může mít certifikace FSC pro vlastníky lesů. V současné situaci, kdy je na trhu dřeva přebytek, jsou důležitými výhodami FSC certifikovaného dřeva jeho přednostní odbyt a také příplatky. To, že poptávka po FSC certifikovaném dřevě v Česku existuje, zdůraznil na semináři i tajemník Asociace českého nábytkářství Tomáš Lukeš, který upozornil na současný velký nedostatek českého FSC certifikovaného dřeva, kvůli kterému se některé tuzemské nábytkářské firmy dostávají do existenčních problémů. Ty podle něj můžou vést až k likvidaci firem nebo jejich přesunu do zahraničí. „To by znamenalo ztrátu zaměstnání pro více než dva tisíce zaměstnanců a následnou ztrátu pro státní rozpočet až 900 milionů korun,“ připomněl Lukeš.

Kvůli rostoucí poptávce zákazníků je pro mnoho zpracovatelů v současné době FSC dřevo nenahraditelnou surovinou. Tento trend potvrdil na semináři i předseda představenstva Dřevozpracujícího družstva Lukavec Pavel Kříž. „Už nyní bychom potřebovali od našich dodavatelů odebírat přibližně třetinu veškerého dřeva s certifikací FSC a tento podíl bude do budoucna s největší pravděpodobností stoupat,“ uvedl Kříž a zároveň potvrdil, že jeho firma je v současné době ochotna za FSC dřevo dodavatelům připlácet. To, že zpracovatelé odebírají v současnosti FSC dřevo přednostně na semináři potvrdil také lesník Milan Hron, vedoucí stejnojmenné FSC skupinové certifikace, která spojuje dohromady osmnáct lesních podniků na celém území ČR a tím výrazně snižuje jejich celkové náklady na certifikát.

sdílet článek
Follow by Email
Facebook
Twitter

Další aktuality

29/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®) vydala na konci letošního roku doplněnou verzi aktuálně platného Standardu FSC pro lesní hospodaření, která také představuje nová pravidla pro používání chemických přípravků v lesích. Rozloha FSC certifikovaných lesů v Česku i v letošním roce opět narostla. Zároveň se na kancelář FSC ČR stále častěji obraceli držitelé certifikátu a zájemci o...celý článek

28/12/2020

Ve spolupráci s mezinárodním ústředím FSC představujeme novou interaktivní tabulku, tzv. Impact dashboard, díky kterému je možné přehledně si prohlédnout, jaký vliv má FSC certifikace na kvalitu lesního hospodaření v lesích po celém světě. Cílem FSC bylo vytvořit nástroj, pomocí kterého bude možné přehledně shrnout výsledky desítek nezávislých výzkumů z různých zemí světa, které zkoumaly...celý článek

21/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardshi Council®) vydala na konci letošního roku nový manuál pro správce a majitele nejen městských a obecních lesů, který přehledně ukazuje možnosti přírodě blízkého lesního hospodaření podle standardu FSC. Nově vydaná příručka se zabývá také působením negativních projevů spojených s klimatickou změnou a tím, jak je možné využít přírodě blízkých lesnických...celý článek

14/03/2019

Lesy Nový Berštejn s.r.o. včera získaly prestižní certifikát FSC (Forest Stewardship Council), který zaručuje, že se v nich hospodaří šetrným a přírodě blízkým způsobem.

28/12/2022

V České republice přibývá v posledních letech certifikovaných lesů, ve kterých se hospodaří odpovědně podle pravidel Českého standardu FSC. Od začátku roku 2019 přibylo dohromady 40 nových českých FSC certifikovaných vlastníků lesů a jejich počet se tak více než zdvojnásobil. Za poslední 4 roky vzrostla plocha FSC certifikovaných lesů v Česku o 150 % (z...celý článek

07/12/2022

Všechny výjimky a výklady k viru COVID-19 jsou nyní platné do 30. dubna 2023. V reakci na přetrvávající problémy způsobené pandemií COVID-19 prodloužilo FSC platnost všech výjimek a výkladů týkajících se COVID-19. Tyto výjimky a výklady byly zveřejněny v jednom svazku spolu se souvisejícími, často kladenými otázkami. FSC bude situaci nadále sledovat a může buď...celý článek

21/11/2022

Webinář představí samotný certifikační systém lesů a možnosti zapojení veřejnosti do tohoto procesu. Webinář se bude konat 30. 11. 2022 od 10:00 do 11:30. V České republice jsou lesy dlouhodobě ve špatném stavu, který se v posledních letech ještě zhoršil v důsledku působení změny klimatu. Jednou z možností jak zlepšit hospodaření a stav českých lesů...celý článek