Nový standard pro ochranné známky FSC vešel v platnost

01/02/2022

Prvního února letošního roku vešel v platnost nový standard pro využívání ochranných značek FSC (FSC-STD-50-001 V2-1). Přechodné období, po jehož konci se musí všichni držitelé certifikátu začít řídit novým standardem, je stanovené na 2,5 roku a končí 30. června 2024. Během přechodného období je možné řídit se podle staré nebo nové verze standardu.

„Podporuje šetrné lesnictví“ – nový text pro označení MIX výrobků

První důležitou změnou, kterou zavádí standard FSC-STD-50-001 V2-1 je nová podoba textu, který se nachází na štítcích FSC Mix výrobků. Revidovaný štítek nyní obsahuje nový text „Podporuje šetrné lesnictví“ (angl. „Supporting responsible forestry“)

new mix label

Nová verze štítku je již od nového roku dostupná na FSC portálu pro ochranné známky (FSC Trademark Portal). Až do konce června 2024 můžou držitelé certifikátu využívat novou i starou verzi. Po skončení přechodného období bude na portálu dostupná už pouze nová verze štítku.

Pokud vás zajímá, proč se FSC rozhodlo změnit podobu MIX štítku a jak vznikal jeho nový text, přečtěte si factsheet, který ke vzniku nového FSC MIX štítku vydalo mezinárodní ústředí FSC.
 

Komunikace FSC Kontrolovaného dřeva

Druhá změna, která je zavedena v rámci revidované verze standardu pro zpracovatelský řetězec, se týká FSC Kontrolovaného dřeva. Držitelé certifikátu mají nyní možnost propagovat prodej Kontrolovaného dřeva nebo výrobků z něj pomocí nového informačního označení.

Výkonná rada FSC schválila tyto dvě pevně stanovené verze nového označení:

  • „FSC® kontrolované dřevo snižuje riziko, že výrobky ze dřeva pocházejí z nepřijatelných zdrojů (fsc.org/en/cw)“
  • „FSC® kontrolované dřevo snižuje riziko, že výrobky ze dřeva pocházejí z nepřijatelných zdrojů. Požadavky FSC kontrolovaného dřeva zakazují a jsou vytvořené tak, aby znemožnily: nelegální těžbu dřeva, těžbu dřeva, při které jsou porušována základní lidská práva, těžbu dřeva z lesů s ohroženými vysokými ochranářskými hodnotami, těžbu dřeva z lesů s geneticky modifikovanými stromy a lesů, které byly konvertovány na plantáže či pro jiné nelesní využití. Pro více informací o FSC kontrolovaném dřevě navštivte fsc.org/en/cw

Anglická verze označení je dostupná na webu mezinárodního FSC

Dokumenty

Níže je ke stažení nový Standard pro používání ochanných známek FSC a také podpůrný Crosswalk dokument, který vysvětluje rozdíly mezi starým a novým standardem.

a logo of Czech Ministry of environment

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

sdílet článek
Follow by Email
Facebook
Twitter

Další aktuality

29/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®) vydala na konci letošního roku doplněnou verzi aktuálně platného Standardu FSC pro lesní hospodaření, která také představuje nová pravidla pro používání chemických přípravků v lesích. Rozloha FSC certifikovaných lesů v Česku i v letošním roce opět narostla. Zároveň se na kancelář FSC ČR stále častěji obraceli držitelé certifikátu a zájemci o...celý článek

28/12/2020

Ve spolupráci s mezinárodním ústředím FSC představujeme novou interaktivní tabulku, tzv. Impact dashboard, díky kterému je možné přehledně si prohlédnout, jaký vliv má FSC certifikace na kvalitu lesního hospodaření v lesích po celém světě. Cílem FSC bylo vytvořit nástroj, pomocí kterého bude možné přehledně shrnout výsledky desítek nezávislých výzkumů z různých zemí světa, které zkoumaly...celý článek

21/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardshi Council®) vydala na konci letošního roku nový manuál pro správce a majitele nejen městských a obecních lesů, který přehledně ukazuje možnosti přírodě blízkého lesního hospodaření podle standardu FSC. Nově vydaná příručka se zabývá také působením negativních projevů spojených s klimatickou změnou a tím, jak je možné využít přírodě blízkých lesnických...celý článek

14/03/2019

Lesy Nový Berštejn s.r.o. včera získaly prestižní certifikát FSC (Forest Stewardship Council), který zaručuje, že se v nich hospodaří šetrným a přírodě blízkým způsobem.

28/12/2022

V České republice přibývá v posledních letech certifikovaných lesů, ve kterých se hospodaří odpovědně podle pravidel Českého standardu FSC. Od začátku roku 2019 přibylo dohromady 40 nových českých FSC certifikovaných vlastníků lesů a jejich počet se tak více než zdvojnásobil. Za poslední 4 roky vzrostla plocha FSC certifikovaných lesů v Česku o 150 % (z...celý článek

07/12/2022

Všechny výjimky a výklady k viru COVID-19 jsou nyní platné do 30. dubna 2023. V reakci na přetrvávající problémy způsobené pandemií COVID-19 prodloužilo FSC platnost všech výjimek a výkladů týkajících se COVID-19. Tyto výjimky a výklady byly zveřejněny v jednom svazku spolu se souvisejícími, často kladenými otázkami. FSC bude situaci nadále sledovat a může buď...celý článek

21/11/2022

Webinář představí samotný certifikační systém lesů a možnosti zapojení veřejnosti do tohoto procesu. Webinář se bude konat 30. 11. 2022 od 10:00 do 11:30. V České republice jsou lesy dlouhodobě ve špatném stavu, který se v posledních letech ještě zhoršil v důsledku působení změny klimatu. Jednou z možností jak zlepšit hospodaření a stav českých lesů...celý článek