Šablona pro sebehodnocení základních pracovních požadavků FSC v ČR

16/05/2022

FSC ČR připravilo šablonu, která je určena pro všechny držitele certifikátu FSC® (CoC) v České republice.

Podle standardu FSC-STD-40-004 V3-1 jsou tito držitelé certifikátu povinni v rámci každoročního auditu vyplnit sebehodnocení souladu se základními pracovními požadavky FSC (dále jen Sebehodnocení).

Standard FSC-STD-40-004 V3-1 FSC zpracovatelského řetězce vstoupil v platnost 1. září 2021. Do 31. prosince 2022 bude platit jak verze 3-1, tak i předchozí verze standardu zpracovatelského řetězce. Po 31. prosinci 2022 již nebude možné vydávat nové certifikáty založené na předchozí verzi. Všechny certifikáty musí přejít na verzi 3-1 standardu do šesti měsíců po 31. prosinci 2022, jinak se stanou neplatnými.

Samotné sebehodnocení je navrženo tak, aby umožnilo držitelům certifikátu zpracovatelského řetězce FSC (CoC) efektivně identifikovat a zdokumentovat opatření, která prokazují soulad se základními pracovními požadavky FSC.

Držitelé certifikátu a společnosti, které se chtějí stát držiteli certifikátu, mohou použít tuto šablonu nebo si mohou vytvořit vlastní, aby prokázali shodu s těmito požadavky. Použití této šablony nezaručuje soulad s hlavními požadavky FSC na pracovní sílu. Za soulad s požadavky FSC odpovídá samotná společnost.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.
Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

sdílet článek
Follow by Email
Facebook
Twitter

Další aktuality

29/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®) vydala na konci letošního roku doplněnou verzi aktuálně platného Standardu FSC pro lesní hospodaření, která také představuje nová pravidla pro používání chemických přípravků v lesích. Rozloha FSC certifikovaných lesů v Česku i v letošním roce opět narostla. Zároveň se na kancelář FSC ČR stále častěji obraceli držitelé certifikátu a zájemci o...celý článek

28/12/2020

Ve spolupráci s mezinárodním ústředím FSC představujeme novou interaktivní tabulku, tzv. Impact dashboard, díky kterému je možné přehledně si prohlédnout, jaký vliv má FSC certifikace na kvalitu lesního hospodaření v lesích po celém světě. Cílem FSC bylo vytvořit nástroj, pomocí kterého bude možné přehledně shrnout výsledky desítek nezávislých výzkumů z různých zemí světa, které zkoumaly...celý článek

21/12/2020

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardshi Council®) vydala na konci letošního roku nový manuál pro správce a majitele nejen městských a obecních lesů, který přehledně ukazuje možnosti přírodě blízkého lesního hospodaření podle standardu FSC. Nově vydaná příručka se zabývá také působením negativních projevů spojených s klimatickou změnou a tím, jak je možné využít přírodě blízkých lesnických...celý článek

14/03/2019

Lesy Nový Berštejn s.r.o. včera získaly prestižní certifikát FSC (Forest Stewardship Council), který zaručuje, že se v nich hospodaří šetrným a přírodě blízkým způsobem.

28/12/2022

V České republice přibývá v posledních letech certifikovaných lesů, ve kterých se hospodaří odpovědně podle pravidel Českého standardu FSC. Od začátku roku 2019 přibylo dohromady 40 nových českých FSC certifikovaných vlastníků lesů a jejich počet se tak více než zdvojnásobil. Za poslední 4 roky vzrostla plocha FSC certifikovaných lesů v Česku o 150 % (z...celý článek

07/12/2022

Všechny výjimky a výklady k viru COVID-19 jsou nyní platné do 30. dubna 2023. V reakci na přetrvávající problémy způsobené pandemií COVID-19 prodloužilo FSC platnost všech výjimek a výkladů týkajících se COVID-19. Tyto výjimky a výklady byly zveřejněny v jednom svazku spolu se souvisejícími, často kladenými otázkami. FSC bude situaci nadále sledovat a může buď...celý článek

21/11/2022

Webinář představí samotný certifikační systém lesů a možnosti zapojení veřejnosti do tohoto procesu. Webinář se bude konat 30. 11. 2022 od 10:00 do 11:30. V České republice jsou lesy dlouhodobě ve špatném stavu, který se v posledních letech ještě zhoršil v důsledku působení změny klimatu. Jednou z možností jak zlepšit hospodaření a stav českých lesů...celý článek